User Online ( 5 ) 
 Member Area  Bookmarks  Confirm Payment
 Shopping Cart ( 0 Item ) 
Home » เนื้อหาบทความ
 
 ค้นหาสินค้า
 Production Visual Display (7)
 Andon Board & System (1)
 Digital Clock (1)
 LED Counter (2)
 LED Display Module (1)
 Message Display (1)
 Temperature Display (2)
 
 หน้าพิเศษ
 
 สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
สมัครรับจดหมายข่าว รับข้อเสนอพิเศษ จากร้านค้า
 เนื้อหาบทความ
กำลังแสดง 1 - 10 จาก 42  [1]  2  3  4  5 

SWOT Analysis .

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส

SWOT Analysis . SWOT Analysis เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและระบุโอกาสที่เปิดให้คุณและภัยคุกคามที่คุณต้องเผชิญ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณอย่างยั่งยืนในตลาดของคุณ ใช้ในบริบทส่วนตัวจะช่วยให้คุณพัฒนาอาชีพของคุณในทางที่จะใช้ประโยชน์ที่ดีที่สุดของความสามารถของคุณ
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและโอกาส
สิ่งที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสคือมีความคิดเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้คุณค้นพบโอกาสที่คุณจะใช้ประโยชน์ และโดยความเข้าใจจุดอ่อนคุณสามารถจัดการและกำจัดภัยคุกคามที่อาจจะเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัว
ยิ่งไปกว่านี้โดยดูที่ตัวเองและคู่แข่งของคุณโดยใช้กรอบ SWOT คุณสามารถเริ่มต้นในงานฝีมือกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณแยกตัวเองจากคู่แข่งของคุณเพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในตลาดของคุณ
วิธีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสจะเป็นประโยชน์ในขณะนี้เป็นมันเป็นแล้ว คุณสามารถใช้มันในสองวิธี - เรือตัดน้ำแข็งเป็นที่เรียบง่ายช่วยให้ผู้คนได้ร่วมกันเพื่อ "เตะออก" การกำหนดกลยุทธ์หรือในทางที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ร้ายแรง
จุดแข็งและจุดอ่อนมักจะมาจากภายในองค์กรของคุณในขณะโอกาสและภัยคุกคามทั่วไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ SWOT...

 อ่านต่อ

Arrow Diagram

Arrow Diagram Arrow Diagram
แผนภาพลูกศรแสดงใบสั่งที่ต้องการของงานในโครงการหรือกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับกำหนดการโครงการทั้งหมดและการตั้งเวลาที่มีศักยภาพและปัญหาทรัพยากรและการแก้ปัญหา แผนภาพลูกศรช่วยให้คุณสามารถคำนวณ "เส้นทางที่สำคัญ" ของโครงการ นี้คือการไหลของขั้นตอนที่สำคัญที่จะมีผลต่อความล่าช้าในการกำหนดเวลาของโครงการทั้งหมดและที่นอกเหนือจากทรัพยากรที่สามารถเพิ่มความเร็วในการโครงการ
ควรใช้ Arrow Diagram เมื่อไหร่?
- เมื่อการตั้งเวลาและการตรวจสอบภายในงานโครงการที่ซับซ้อนหรือกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันและงานทรัพยากร
- เมื่อคุณรู้ว่าขั้นตอนของโครงการหรือกระบวนการลำดับและวิธีแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลายาว
- เมื่อกำหนดการโครงการเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลกระทบร้ายแรงสำหรับการกรอกข้อมูลโครงการได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายหรือที่จะเสร็จสิ้นโครงการ

ขั้นตอนการเขียน Arrow Diagram
1. รายการทั้งหมดงานที่จำเป็นในโครงการหรือกระบวนการ วิธีที่สะดวกคือการเขียนงานแต่ละงานที่ครึ่งบนของการ์ดหรือโน้ต ผ่านตรงกลางของบัตรวาดเป็นรูปลูกศรชี้ขวาแนวนอน
2. กำหนดลำดับที่ถูกต้องของงาน ทำเช่นนี้โดยขอให้สามคำถามสำหรับแต่ละงาน
- งานจะต้องเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สามารถเริ่มต้น?
- งานที่สามารถทำได้ในเวลาเดียวกันเป็น?
- งานที่จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากนี้?
3. แผนภาพเครือข่ายของงาน ใช้บันทึกหรือจัดเรียงไว้ในลำดับบนชิ้นใหญ่...

 อ่านต่อ

Domino Theory

ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ

Domino Theory ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถเชื่อมโยงได้กับ
ปรัชญาความปลอดภัยของ H.W. Heinrich เกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุได้
ทฤษฎีโดมิโน กล่าวว่า การบาดเจ็บและความเสียหายต่างๆ เป็นผลที่สืบเนื่อง
โดยตรงมาจากอุบัติเหตุและอุบัติเหตุเป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย ซึ่งเปรียบได้เหมือนตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กัน เมื่อตัวที่หนึ่งล้มย่อมมีผลทำให้
ตัวโดมิโนถัดไปล้มตามกันไปด้วย ตัวโดมิโนทั้งห้าตัว ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment or
Background)
2. ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล (Defects of Person)
3. การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe
Conditions)
4. อุบัติเหตุ (Accident)
5. การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury/Damages)

นั่นคือ สภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง เช่น สภาพครอบครัว
ฐานะความเป็นอยู่ การศึกษาอบรม ก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของคนนั้น ทัศนคติต่อความ
ปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ชอบเสี่ยง มักง่าย ก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย ซึ่งจะทำก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความสูญเสียตามมา ทฤษฎี
โดมิโนนี้ มีผู้เรียกชื่อใหม่เป็น “ลูกโซ่ของอุบัติเหตุ (Accident Chain)

การป้องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดนิโน...

 อ่านต่อ

5W1H

5W1H: วิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ

5W1H 5W1 หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้มากที่สุดในระดับสากลสำหรับการรวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์และการนำเสนอเป็นกรอบ 5W1H
วิธีนี้จะใช้ในช่วงของกระบวนการนักวิเคราะห์วิศวกรที่มีคุณภาพที่จะเข้าใจและอธิบายความจริงปัญหาใด ๆ หรือปัญหาวิธีการเดียวกันสามารถที่ใช้ในการจัดระเบียบการเขียนของรายงานบทความเอกสารและแม้ทั้งหนังสือ
วิธีการพื้นฐาน

วิธีการนี้พยายามที่จะตอบคำถามพื้นฐานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ของ: ใครอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนทำไมและวิธีการ บางครั้งขึ้นอยู่กับบริบทที่สอง"H"อย่างไร

What.
คือเรื่องหลักของการรวบรวมข้อมูลเหตุผลและการนำเสนอ อาจจะเป็นที่ระบุไว้ในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ อาจต้องจะกำหนดกระบวนการที่อาจประกอบด้วยส่วนที่เหลือของเอกสาร

Who.
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ คนหรือกลุ่มความกังวลมันอาจอธิบายเอกสารหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการหรือขั้นตอน

When.
หมายถึงเมื่อไหร่ในเวลาใดที่เกี่ยวข้อง มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งกับจุดที่เหมาะสมที่จะต้องดำเนินการ บางครั้งมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ของการกระทำตามเงื่อนไข
Where.
เหตุการณ์หรือกระบวนการนั้น เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่
Why.
เหตุใดถึงทำสิ่งนั้นหรือ เพราะเหตุใดถึงเกิดเหตุการณ์นั้นๆ อาจมีการพิจารณาที่ไม่เกี่ยวข้องอาจจะเกิดจากนโยบายหรือขั้นตอน
How.
เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นเป็นอย่างไรบ้าง...

 อ่านต่อ

Flow Process Chart

Flow Process Chart Flow Process Chart แผนภูมิการไหล
แผนภูมิการไหลง่ายต่อการเข้าใจ แผนภาพจะแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนในกระบวนการสอดคล้องกัน นี้ทำให้มีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการสื่อสาร ระหว่างกระบวนการทำงานและการจัดเก็บเอกสารอย่างชัดเจนสำหรับงานที่จะทำ นอกจากนี้การทำแผนที่กระบวนการในรูปแบบกราฟการไหลจะช่วยให้คุณชี้แจงความเข้าใจของกระบวนการและช่วยให้คุณคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น
แผนภูมิการไหลสามารถน้ำไปใช้
- กำหนดและวิเคราะห์กระบวนการ
- สร้างภาพขั้นตอนโดยขั้นตอนของกระบวนการสำหรับการวิเคราะห์การอภิปรายหรือการสื่อสาร
- กำหนดมาตรฐานหรือหาพื้นที่สำหรับการปรับปรุงในกระบวนการ
แผนภูมิการไหลถูกสร้างขึ้นจากสามประเภทหลักของสัญลักษณ์
1. วงรีซึ่งมีความหมายเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกระบวนการ
2. สี่เหลี่ยมซึ่งแสดงคำแนะนำหรือการดำเนินการ
3. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดซึ่งแสดงการตัดสินใจ
ภายในแต่ละสัญลักษณ์ที่เขียนลงสิ่งที่แสดงให้นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือจบของกระบวนการดำเนินการหรือการตัดสินใจที่จะทำ โดยใช้ลูกศรแสดงการไหลของกระบวนการ
การวาดแผนภูมิการไหลระดมความคิดงานกระบวนการและรายการพวกเขาในการสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้น ถามคำถามเช่น "อะไรจริงๆเกิดขึ้นต่อไปในกระบวนการ?" และ "ตัดสินใจไม่จำเป็นต้องทำก่อนที่จะขั้นตอนต่อไปได้หรือไม่" หรือ "สิ่งที่ได้รับการอนุมัติจะต้องก่อนจะย้ายไปงานต่อไปหรือไม่"...

 อ่านต่อ

Cause & Effect Diagram

Cause & Effect Diagram Cause & Effect Diagram
The cause & effect diagram แผนภาพสาเหตุและผลกระทบของคาโออิชิกาวะซึ่งเป็นหัวหอกกระบวนการจัดการคุณภาพในอู่ต่อเรือคาวาซากิและกลายเป็นหนึ่งของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งของการจัดการสมัยใหม่ แผนภาพสาเหตุและผลจะใช้ในการสำรวจสาเหตุทั้งหมดว่ามีศักยภาพหรือจริง สาเหตุจะจัดตามระดับของความสำคัญหรือรายละเอียดส่งผลให้ภาพของความสัมพันธ์ระหว่างลำดับชั้นของเหตุการณ์ จะช่วยให้คุณค้นหาสาเหตุรากของพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาและเปรียบเทียบความสำคัญของสาเหตุที่แตกต่างกัน
แผนผังแสดงเหตุและผลจะจัดย่อยได้เป็น4ประเภท ในขณะที่หมวดหมู่เหล่านี้สามาเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ
• บุคลากร,วิธีการ,วัสดุ,เครื่องจักร (แนะนำสำหรับการผลิต)
• อุปกรณ์,นโยบาย,ขั้นตอน,คน (แนะนำสำหรับการบริหารและการบริการ)

แนวทางเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่ไม่ควรใช้ในกรณีที่พวกเขา จำกัด แผนภาพไม่เหมาะสมหรือ หมวดที่คุณใช้ควรเหมาะสมกับความต้องการของคุณ
แผนภาพ Cause & Effect Diagram เป็นที่รู้จักกันเป็นแผนภาพก้างปลาเพราะมันถูกดึงออกมาให้คล้ายโครงกระดูกของปลากับหมวดหมู่หลักสาเหตุวาดเป็น "กระดูก" ที่แนบมากับกระดูกสันหลังของปลา

 อ่านต่อ

Quality Control Cycle - QCC

Quality Control Cycle - QCC Quality Control Cycle - QCC
QCC = Quality Control Cycle หมายถึง การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม
การควบคุมคุณภาพ คือ การบริหารงานด้านวัตถุดิบ ขบวนการผลิตและผลผลิต ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมายป้องกันและลดปัญหาการสูญเสียทั้งวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต เวลาการทำงาน และผลผลิต
กิจกรรมกลุ่ม คือ ความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน หรือสร้างผลงานตามเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงาน วิธีการทำงาน เครื่องจักร เครื่องใช้ ระเบียบกฎเกณฑ์ และอื่นๆ
กิจกรรม QCC คือ กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยการค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุแห่งปัญหา แล้วระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและว่างแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ
หลักการพื้นฐานกิจกรรม QCC

1. พัฒนาคน
- ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
- ให้การยอมรับ และเคารพในความเป็นสมาชิกขององค์กร
- ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเอง
- ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน และยินดีร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
2. พัฒนางาน
- ใช้วงจรคุณภาพ PDCA
- ใช้เทคนิคการระดมสมอง ให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์
- ใช้เทคนิคการประชุมร่วมกัน
- ใช้เทคนิคการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาทีมงาน
- การรวมกลุ่มที่มีเป้าหมายคุณภาพ
- เป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกัน พบปัญหา...

 อ่านต่อ

Quality Control Chart

Control Chart หรือเรียกอีกอย่างว่า การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

Quality Control Chart แผนภูมิควบคุมเป็นกราฟที่ใช้ในการศึกษาวิธีการกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจะถูกพล็อตในเวลา แผนภูมิควบคุมมักจะมีเส้นกลางสำหรับค่าเฉลี่ยของสายบนสำหรับการควบคุมการผลิตการควบคุมบนและเส้นล่างสำหรับการผลิตที่ต่ำกว่าการควบคุม เส้นเหล่านี้จะถูกกำหนดจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับเส้นเหล่านี้
แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการจับคู่กราฟด้านบนจะตรวจสอบค่าเฉลี่ยหรือศูนย์กลางของการกระจายของข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการ กราฟด้านล่างตรวจสอบช่วงหรือความกว้างของการกระจาย หากข้อมูลของคุณเป็นภาพในการปฏิบัติเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ที่ภาพถูกจัดกลุ่ม
การใช้ Control Chart
- เพื่อควบคุมกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยการค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
- เพื่อทำนายช่วงที่คาดหวังของผลที่ได้จากกระบวนการ
- เพื่อพิจารณาว่ากระบวนการมีเสถียรภาพหรือไม่ (ในการควบคุมทางสถิติ)
- เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจากสาเหตุพิเศษ (ไม่ใช่เหตุการณ์ประจำ) หรือสาเหตุที่พบบ่อย
- เพื่อพิจารณาว่าการปรับปรุงคุณภาพควรมุ่งที่จะป้องกันปัญหาเฉพาะหรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการประมวลผล
Control Chart Basic Procedure
- เลือกแผนภูมิควบคุมที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลของคุณ
- กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการวางแผนข้อมูล
-...

 อ่านต่อ

Check Sheet คืออะไร?

Check Sheet คืออะไร? Check Sheet คืออะไร?
Check Sheet คือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่มักจะกลายเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง กระจัดกระจาย ยุ่งยาก ให้เป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้น โดยที่คุณสามารถใช้การเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ง่ายขึ้น การเก็บข้อมูลรวบรวมเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การทำงานของแผ่นตรวจสอบคือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ แผ่นตรวจสอบเป็นตารางหรือรูปแบบที่ใช้มีการเก็บข้อมูลที่มีระบบการลงทะเบียน แผ่นตรวจสอบช่วยจัดระเบียบข้อมูลตามหมวดหมู่
Check Sheet ใช้อย่างไร?
- สิ่งที่จะตั้งข้อสังเกตต้องระบุชัดเจนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคนจะต้องมีการมองหาสิ่งเดี่ยวกัน
- ให้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยใช้เป็นเครื่องหมายตรวจสอบ
- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมควรจะจัดกลุ่มในทางที่จะทำให้ข้อมูลที่มีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือ ปัญหาที่
คล้ายกันจะต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
- พยามสร้างรูปแบบข้อมูลที่มีจำนวนมากทำให้มีจำนวนน้อยที่สุด
ข้อดีของการใช้ Check Sheet
- มีประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูล
- ง่ายต่อการใช้งาน
- สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่
- เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างเครื่องมือทางด้านกราฟิกต่างๆ
- มีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมชุดข้อมูล
- สามารถนำมาใช้เพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อกล่าวหา
วิธีการสร้าง Check Sheet
- กำหนดกิจกรรมที่จะถูกบันทึก...

 อ่านต่อ

Six Sigma and lean manufacturing คืออะไร?

Six Sigma and lean manufacturing คืออะไร? Six Sigma and lean manufacturing คืออะไร?

Six Sigma และ การผลิตแบบ Lean เป็นชุดเครื่องมือเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต ทั้ง Six Sigma และ การผลิตแบบลีนเป็นแนวคิดที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยลดการสูญเสียเป็นมูลค่าเงินจำนวนมาก โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
Six Sigma คืออะไร?
Six Sigma คือปรัชญาในการให้ความสำคัญกับการขจัดข้อบกพร่องผ่านกระบวนการความรู้พื้นฐาน การรวมหลักการของสถิติธุรกิจและวิศวกรรมเพื่อให้บรรลุผลที่เป็นรูปธรรม
การผลิตแบบLeanคืออะไร?
การผลิตแบบ Lean เป็นวิธีการพิสูจน์เพื่อลดของเสียและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การผลิตที่พยายามลดการสูญเปล่าที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดต้นทุน ลดเวลาที่ใช้ในการผลิต และเพิ่มผลกำไร

Six Sigma คือเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวน การผลิต,การขาย,การตลาด,การออกแบบการบริหารและการบริการ

ประโยชน์ของการใช้ Six Sigma
• Six Sigma สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50%
• Six Sigma สามารถที่จะช่วยลดความสูญเสียระหว่างกระบวนการ
• Six Sigma สามารถทำให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
• Six Sigma สามารถปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
• Six Sigma ให้ปัจจัยสำคัญกับกระบวนการผลิตที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
• Six Sigma...

 อ่านต่อ

 

ดูเฉพาะหัวข้อ

Copyright ThaiDisplay.com 2010 - 2024. All rights Reserved.