User Online ( 6 ) 
 Member Area  Bookmarks  Confirm Payment
 Shopping Cart ( 0 Item ) 
Home » ข่าว » Cause & Effect Diagram
 
 ค้นหาสินค้า
 Production Visual Display (7)
 Andon Board & System (1)
 Digital Clock (1)
 LED Counter (2)
 LED Display Module (1)
 Message Display (1)
 Temperature Display (2)
 
 สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
สมัครรับจดหมายข่าว รับข้อเสนอพิเศษ จากร้านค้า
 เนื้อหาบทความ

Cause & Effect Diagram

Cause & Effect Diagram
Cause & Effect Diagram
The cause & effect diagram แผนภาพสาเหตุและผลกระทบของคาโออิชิกาวะซึ่งเป็นหัวหอกกระบวนการจัดการคุณภาพในอู่ต่อเรือคาวาซากิและกลายเป็นหนึ่งของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งของการจัดการสมัยใหม่ แผนภาพสาเหตุและผลจะใช้ในการสำรวจสาเหตุทั้งหมดว่ามีศักยภาพหรือจริง สาเหตุจะจัดตามระดับของความสำคัญหรือรายละเอียดส่งผลให้ภาพของความสัมพันธ์ระหว่างลำดับชั้นของเหตุการณ์ จะช่วยให้คุณค้นหาสาเหตุรากของพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาและเปรียบเทียบความสำคัญของสาเหตุที่แตกต่างกัน
แผนผังแสดงเหตุและผลจะจัดย่อยได้เป็น4ประเภท ในขณะที่หมวดหมู่เหล่านี้สามาเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ
• บุคลากร,วิธีการ,วัสดุ,เครื่องจักร (แนะนำสำหรับการผลิต)
• อุปกรณ์,นโยบาย,ขั้นตอน,คน (แนะนำสำหรับการบริหารและการบริการ)

แนวทางเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่ไม่ควรใช้ในกรณีที่พวกเขา จำกัด แผนภาพไม่เหมาะสมหรือ หมวดที่คุณใช้ควรเหมาะสมกับความต้องการของคุณ
แผนภาพ Cause & Effect Diagram เป็นที่รู้จักกันเป็นแผนภาพก้างปลาเพราะมันถูกดึงออกมาให้คล้ายโครงกระดูกของปลากับหมวดหมู่หลักสาเหตุวาดเป็น "กระดูก" ที่แนบมากับกระดูกสันหลังของปลา
Copyright ThaiDisplay.com 2010 - 2024. All rights Reserved.