User Online ( 4 ) 
 Member Area  Bookmarks  Confirm Payment
 Shopping Cart ( 0 Item ) 
Home » ข่าว » Arrow Diagram
 
 ค้นหาสินค้า
 Production Visual Display (7)
 Andon Board & System (1)
 Digital Clock (1)
 LED Counter (2)
 LED Display Module (1)
 Message Display (1)
 Temperature Display (2)
 
 สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
สมัครรับจดหมายข่าว รับข้อเสนอพิเศษ จากร้านค้า
 เนื้อหาบทความ

Arrow Diagram

Arrow Diagram
Arrow Diagram
แผนภาพลูกศรแสดงใบสั่งที่ต้องการของงานในโครงการหรือกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับกำหนดการโครงการทั้งหมดและการตั้งเวลาที่มีศักยภาพและปัญหาทรัพยากรและการแก้ปัญหา แผนภาพลูกศรช่วยให้คุณสามารถคำนวณ "เส้นทางที่สำคัญ" ของโครงการ นี้คือการไหลของขั้นตอนที่สำคัญที่จะมีผลต่อความล่าช้าในการกำหนดเวลาของโครงการทั้งหมดและที่นอกเหนือจากทรัพยากรที่สามารถเพิ่มความเร็วในการโครงการ
ควรใช้ Arrow Diagram เมื่อไหร่?
- เมื่อการตั้งเวลาและการตรวจสอบภายในงานโครงการที่ซับซ้อนหรือกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันและงานทรัพยากร
- เมื่อคุณรู้ว่าขั้นตอนของโครงการหรือกระบวนการลำดับและวิธีแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลายาว
- เมื่อกำหนดการโครงการเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลกระทบร้ายแรงสำหรับการกรอกข้อมูลโครงการได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายหรือที่จะเสร็จสิ้นโครงการ

ขั้นตอนการเขียน Arrow Diagram
1. รายการทั้งหมดงานที่จำเป็นในโครงการหรือกระบวนการ วิธีที่สะดวกคือการเขียนงานแต่ละงานที่ครึ่งบนของการ์ดหรือโน้ต ผ่านตรงกลางของบัตรวาดเป็นรูปลูกศรชี้ขวาแนวนอน
2. กำหนดลำดับที่ถูกต้องของงาน ทำเช่นนี้โดยขอให้สามคำถามสำหรับแต่ละงาน
- งานจะต้องเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สามารถเริ่มต้น?
- งานที่สามารถทำได้ในเวลาเดียวกันเป็น?
- งานที่จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากนี้?
3. แผนภาพเครือข่ายของงาน ใช้บันทึกหรือจัดเรียงไว้ในลำดับบนชิ้นใหญ่ เวลาควรจะไหลจากซ้ายไปขวาและงานพร้อมกันควรจะชิดตรง ออกจากพื้นที่ระหว่างการ์ด
4. ระหว่างสองงานวาดวงกลมสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของงาน
5. มองหาสถานการณ์ปัญหาที่พบบ่อยและวาดพวกเขาโดยใช้ลูกศรที่วาดด้วยเส้นประที่ใช้ในการแยกงานที่อาจจะเริ่มต้นและหยุดกับเหตุการณ์เดียวกันหรือเพื่อแสดงลำดับ
6. เมื่อเครือข่ายนั้นถูกต้องทุกกิจกรรมในลำดับที่มีตัวเลขเหตุการณ์ในวงกลม มันสามารถเป็นประโยชน์กับป้ายกำกับงานทั้งหมดในลำดับที่ใช่ตัวอักษร
7. กำหนดงานประมาณการในช่วงเวลาของแต่ละงาน โดยใช้หน่วยวัด ชั่วโมง,วัน,สัปดาห์ ตลอดเพื่อความสอดคล้องเวลาที่เขียนลูกศรของแต่ล่ะงาน
8. กำหนด "เส้นทางที่สำคัญ" เส้นทางที่ยาวที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของโครงการ ทำเครื่องหมายเส้นทางที่สำคัญที่มีเส้นหนักหรือสี
9. คำนวณช่วงเวลางานแต่ละงานว่าสามารถเริ่มต้นและเสร็จสิ้นตามระยะเวลางานก่อนหน้านี้
10. คำนวณเวลางานล่าสุดว่าสามารถเริ่มต้นและสิ้นสุด โดยไม่ต้องกำหนดโครงการตามวิธีการหลังจากนั้นจะใช้เวลางาน
11. คำนวณเวลาเวลาพักสำหรับงานแต่ล่ะงานและโครงการทั้งหมด รวมเป็นเวลางานอาจจะเลื่อนออกไปโดยไม่ล้าช้าจากกำหนดของโครงการ
Copyright ThaiDisplay.com 2010 - 2024. All rights Reserved.