:

Digital Clock & Temp 6 - DK64DT

Digital Clock & Temp 6" - DK64DT

Digital Clock & Temp - 6" LED, 4 Digits hh:mm Red Color ตั้งค่าสลับ แสดงอุณหภูมิหน่วยองศาเซลเซียส และ ปรับความสว่างได้

Product code : DK64DT
Weight : 5,000 g.
Stock : Ready to ship.
 

Copyright ThaiDisplay.com 2010 - 2024. All rights Reserved.